Wędrując ku dorosłości

Wędrując ku dorosłości

PROJEKT EDUKACYJNY - WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI- KULTURA UCZUĆ

OPIEKUN MGR BEATA NOBILEC

Rok szkolny 2022/23

 

 

Cele edukacyjne:

  • Przyjęcie integralnej wizji osoby ludzkiej.
  • Wybór i urzeczywistnienie wartości służących osobowemu rozwojowi.
  • Rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności okresu dorastania.

Zadania:

  • Wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią.
  • Wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie hierarchii wartości.
  • Ukazanie potrzeby jedności pomiędzy działaniem seksualnym a miłości i odpowiedzialnością.
  • Tworzenie klimatu dla koleżeństwa i przyjaźni oraz szacunku dla człowieka.
  • Pomoc we właściwym przeżyciu okresu dorastania

 

 Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.