Cyberbezpeczni

Cyberbezpeczni

Projekt "Cyberbezpieczni" dla wychowanków Bursy Szkolnej w Starym Sączu

OPIEKUN EWA KUJAWA-SZURA

 

Czas trwania: rok szkolny 2022/2023

Uczestnicy: wychowankowie  ich rodzice oraz kadra pedagogiczna.

Cel główny:

Zwrócenie uwagi młodzieży na wielorakie zagrożenia płynące z aktywności w sieci.

Cele szczegółowe:

1. Uświadomienie wychowankom i ich rodzicom negatywnych społecznych, etycznych i prawnych konsekwencji rozwoju technologii informacyjnej.

2. Promocję odpowiedzialnej postawy dorosłych oraz prawa młodzieży do bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonu komórkowego.

3. Zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego dostępu do Internetu.

4. Uświadomienie młodzieży i rodzicom możliwych zastosowań Internetu oraz zagrożeń wynikających z jego użytkowania.

5. Promowanie wiedzy na temat komputerów, Internetu i związanych z nimi zagrożeń.

6. Stosowanie zabezpieczeń i ograniczanie dostępu do niewłaściwych stron internetowych.

7. Zapoznanie młodzieży, rodziców i nauczycieli z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu oraz telefonu komórkowego.

8. Informowanie młodzież, rodziców i nauczycieli o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie.

9. Kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy w czasie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych. Kształtowanie mądrego użytkownika mediów.

10. Motywowania do dbania o bezpieczeństwo swoje oraz innych użytkowników internetu

 

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.