Klub Zawodowców


OPIEKUN MGR MARTA CEBULA

Przygotowanie wychowanków do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów, informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Spotkania klubu  pozwolą uzupełnić  zasób wiadomości wychowanków  w zakresie doskonalenia i rozwoju zawodowego, poznawania różnych zawodów, sposobów ich osiągnięcia,  metod szukania pracy, mobilności zawodowej, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi , nawiązywania dobrych relacji zawodowych, komunikatywności, zadbanie o dobry wypoczynek i rozwój zainteresowań .

Młodzież będzie miała możliwość  uczestnictwa w spotkaniach grupowych i indywidualnych, spotkaniach  z ciekawymi ludźmi, wyjściach  poza teren bursy.

Pokazy multimedialne, zgromadzone czasopisma, ciekawe filmy, programy edukacyjne pozwolą  na zwiększenie liczebności osób aktywnych w ramach tematyki dotyczącej zawodoznawstwa.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

 

Adres

Bursa Szkolna w Starym Sączu
ul. Daszyńskiego 19
33-340 Stary Sącz

tel. +48 18 446 05 81
e-mail: biuro@bursastarysacz.pl

Konto
ING Bank Slaski S.A Oddzial Nowy Sacz
19 1050 1722 1000 0090 3190 1722

Mapa dojazdu