Pracownia w Bursie

Pracownia w Bursie

Opiekun;mgr  Małgorzata Tarsa-Bielak


 S jak Sztuka, K jak Kultura, I jak Intelekt.

 

Pracownie w bursie  tworzy młodzież, której w rozwoju pasji oraz zainteresowań pomagają wychowawcy związani z szeroko rozumianą kulturą i sztuką. Jesteśmy otwarci  na różnorodne inicjatywy wychowanków, którzy realizują siebie poprzez sztukę, rozwijają swoje zainteresowania, kształtują osobowość, stając się wyczulonymi na piękno i wrażliwymi na drugiego człowieka.

Pracownia swoją działalność rozpoczęła w 2009 roku w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu (od 2021r. Bursa Szkolna w Starym Sączu). Obecnie posiada dobrze wyposażoną salę przeznaczoną do praktycznych ćwiczeń oraz działań artystycznych jak również zaplecze wystawiennicze do prezentacji osiągnięć młodzieży (Galeria art.).

Zakres merytoryczny, charakter i formy zajęć dostosowane są do zainteresowań wychowanków, liczebności grupy, wyznaczonych celów, potrzeb placówki i lokalnego środowiska. Treści programowe zostały ujęte w płaszczyznach działalności, które wzajemnie się przeplatają i uzupełniają. Wyznacznikiem typu zajęć artystycznych proponowanych wychowankom  są zainteresowania młodzieży.

Realizowane zadania maja charakter interdyscyplinarny obejmujący działania inspirująco-integrujące w zakresie sztuk pięknych. tj. malarstwo, rysunek, muzyka, film, teatr edukacja medialna.

Zajęcia realizowane w ramach warsztatów pozwalają młodzieży uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • podstawowych dyscyplin sztuk plastycznych: rysunku, malarstwa,
  • struktur i działań wizualnych: kompozycji, kształtowania form plastycznych, struktur i działań wizualnych w przestrzeni zamkniętej i otwartej,
  • działań intermedialnych i interdyscyplinarnych: działań i interwencji w przestrzeni artystycznej i społecznej, instalacji, performance, oprawy plastycznej widowisk, ekspozycji i wystaw,
  • projektowania graficznego: logo, plakat,
  • multimediów: grafiki i animacji komputerowej, kultury muzycznej i audialnej, realizacji wideo oraz realizacji dźwięku, realizacji filmowych,
  • wiedzy o sztuce: historii sztuki dawnej i nowoczesnej, głównych tendencji sztuki współczesnej, sztuki nowych mediów,
  • działań artystyczno-edukacyjnych: metod działań twórczych, projektów artystyczno-edukacyjnych, interdyscyplinarnych artystycznych warsztatów twórczych.

Celem działań jest:

  • stworzenie możliwości indywidualnego traktowania wychowanka w grupie;
  • umożliwienie interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy poszczególnymi utalentowanymi wychowankami;
  • zapewnienie możliwości rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.