Turnieje wiedzy

Turnieje wiedzy

TURNIEJE WIEDZY

OPIEKUN MARIA KALISZ

Cele:

- poznanie różnych form spędzania czasu wolnego sprzyjającego integracji (konkursy, quizy, turnieje wiedzy),

- kształtowanie umiejętności łączenia nauki z poszerzeniem wiedzy, wspomaganiem pamięci i inteligencji,

- zagospodarowanie czasu wolnego zajęciami odpowiadającymi zainteresowaniom uczniów łącząc zabawę i aktywny pod względem umysłowym odpoczynek,

- kształtowanie pozytywnych postaw: wyrobienie poczucia odpowiedzialności, koleżeństwa,  współzawodnictwa i współpracy w grupie oraz kultury osobistej wynikającej z              pełnionych ról podczas zajęć.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.