Scena

Projekt „Scena”

Poniżej przedstawiony program zajęć muzyczno-teatralnych, kierowany jest do całej społeczności . Zadania zaproponowane w programie pozwalają na realizację pasji wychowanków uzdolnionym muzycznie, wokalnie, aktorsko i tanecznie. Jednocześnie „wpisują” się w kalendarz  imprez okolicznościowych.

Głównym założeniem programu zajęć muzyczno-teatralnych jest praktyczna realizacja różnorodnych zadań związanych z muzyką, tańcem, teatrem, filmem oraz dramą.

Realizacja programu przewiduje wykorzystanie w ćwiczeniach mediów: technologii informacyjno-komunikacyjnej, nagrań, projektów multimedialnych.

Program jest modyfikowany, w zależności od własnych potrzeb, możliwości wychowanków i placówki. Liczbę godzin dydaktycznych potrzebną na realizację poszczególnych ćwiczeń dostosowana jest do możliwości uczestników.

W ramach przygotowań do występu, oprócz opracowania scenariusza, prowadzone są zajęcia z emisji głosu, dykcji, ruchu scenicznego, czasami śpiewu. Uczestnicy przygotowują dekoracje, stanowią też obsługę techniczną (światła, nagłośnienie). Wykonują różnorodne ćwiczenia muzyczno-teatralne, będące zapowiedzią poszczególnych tematów (scenki tematyczne, opis przeżyć podczas słuchania muzyki, wyrażanie uczuć i emocji przez ruch).

ZAPRASZAMY DO GALERII