Pomocna dłoń

Pomocna dłoń

OPIEKUN; MGR EWA KUJAWA-SZURA

Cele działania:

  • pomoc koleżankom i kolegom w nauce,
  • wyrównywanie szans w osiąganiu sukcesów szkolnych,
  • uwrażliwianie młodzieży na problemy ich koleżanek i kolegów z Internatu,
  • integracja młodzieży w placówce, - docieranie do uczniów mogących mieć problemy z nauką,
  • zapobieganie narastaniu zaległości szkolnych wychowanków,
  • wyróżnianie wychowanków, którzy chętnie pomagają innym,
  • pomoc uczniom w nauce z j. angielskiego i j. polskiego,
  • stworzenie bazy kontaktów do korepetytotów spoza Internatu
  • aktualizowanie jej na bieżąco.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.