Grupa THE BEST

Grupa THE BEST

KONKURS MIĘDZYGRUPOWY „GRUPA THE BEST”

OPIEKUNOWIE: MGR BEATA NOBILEC, MGR EWA KUJAWA-SZURA

Cel konkursu:

 • integracja grup wychowawczych,
 • aktywizacja młodzieży,
 • propagowanie postawy zdrowego współzawodnictwa,
 • wzmacnianie poczucia tożsamości z grupą wychowawczą
 • wzbudzanie kreatywności,
 • zachęcanie do współdziałania, planowania i angażowania się w codzienne życie Internatu.

Czas trwania: 09.2023 – 04.2024

Co oceniamy:

 • kreatywność,
 • aktywny udział wszystkich członków grupy ( dodatkowy punkt za największą ilość aktywnych wychowanków biorących udział w konkursie w wyznaczonym dniu i w przygotowaniach),
 •  współpracę,
 • terminowość,

Nagroda:

 •  tytuł „GRUPA THE BEST”  dla grupy która zdobędzie najwięcej punktów przez cały okres trwania konkursu.

Przebieg konkursu

 • jedno zadanie konkursowe na miesiąc,
 • jeden wyznaczony dzień na konkurs, zawody lub prezentacje przygotowanych materiałów,
 • zadanie i termin realizacji podane z miesięcznym wyprzedzeniem

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.