Rękodzielnia

OPIEKUN MGR KINGA SOŁTYS

„Jest coś głęboko satysfakcjonującego 
w nadawaniu czemuś kształtu własnymi rękami”.

/Patrick Rothfuss/

  • stymulacja wszechstronnego rozwoju ucznia,
  • rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia,
  • zapoznanie z różnymi technikami pracy, stwarzanie okazji do eksperymentowania różnym materiałem,
  • wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania swojej pracy,
  • wdrażanie do współpracy w grupie i wzajemnej pomocy,
  • doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej,
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi przyborami i materiałami,
  • rozwijanie wrażliwości zmysłowej i estetycznej,
  • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności,
  • tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery podczas warsztatów,

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

Adres

Bursa Szkolna w Starym Sączu
ul. Daszyńskiego 19
33-340 Stary Sącz

tel. +48 18 446 05 81
e-mail: biuro@bursastarysacz.pl

Konto
ING Bank Slaski S.A Oddzial Nowy Sacz
19 1050 1722 1000 0090 3190 1722

Mapa dojazdu