Rękodzielnia

RĘKODZIELNIA

OPIEKUN MGR KINGA SOŁTYS

„Jest coś głęboko satysfakcjonującego 
w nadawaniu czemuś kształtu własnymi rękami”.

/Patrick Rothfuss/

Cele ogólne:

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych młodzieży w różnych technikach rękodzielnictwa,
 • rozwijanie wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania,

 

Cele szczegółowe zajęć:

 • stymulacja wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia,
 • zapoznanie z różnymi technikami pracy, stwarzanie okazji do eksperymentowania różnym materiałem,
 • wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania swojej pracy,
 • wdrażanie do współpracy w grupie i wzajemnej pomocy,
 • doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi przyborami i materiałami,
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej i estetycznej,
 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności,
 • tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery podczas warsztatów,

Metody:

 • słowna – rozmowa, omówienie;
 • instrukcja,
 • realizacja zadań wytwórczych,
 • praca różnymi technikami: Decoupage, Makrama, Embossing, Cekiny, Odlewy z gipsu, Mydlane kompozycje i inne…

Formy pracy:

 • praca indywidualna,
 • praca grupowa,
 • praca zespołowa.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.