Gawędzimy o sztuce

Gawędzimy o sztuce

 

Gawędzi-MY

Czyli ? o pasjonujących podróżach,  pełnych  zaskakujących dygresji i specyficznego humoru.

 

będziemy :

-śledzić witryny poświęcone kulturze i sztuce,

-analizować mocno osadzone w kulturze, historii oraz literaturze teksty o sztuce pełne zdjęć,

-szukać powiązań i współzależności w sztuce ,

-dzielić się wrażeniami z wystaw , sprawiać, żebyście “zwiedzali” je razem ,

-przybliżać sztukę dawną oraz współczesną,

-dostrzegać powiązania między słowem i obrazem, literaturą i malarstwem czy malarstwem i filmem,

-snuć opowieści, prawić baśnie, gawędzić i opowiadać historie.