Historia

Stary Sącz posiada tradycje pedagogiczne sięgające zamierzchłych czasów. Już przed wybuchem I Wojny Światowej istniało w Starym Sączu Seminarium Nauczycielskie. Po wyzwoleniu Starego Sącza w styczniu 1945 r powołane zostało Liceum Pedagogiczne i Gimnazjum, którego dyrektorem został I. Kwieciński. W październiku 1958 r dyrektor J. Migacz wystąpił z projektem  budowy Internatu, pod hasłem „ Wieś sądecka buduje dla swoich dzieci Internat w Starym Sączu”. Projekt ten spotkał się z ogromnym uznaniem i stał się przedmiotem ożywionych dyskusji w gminnych radach narodowych. W maju 1961 r powstał społeczny Komitet Budowy Internatu. Budowa Internatu została przewidziana na rok 1965. 25 maja tegoż roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę. Uroczyste otwarcie nastąpiło 11 grudnia 1966 roku.

Z dniem 1 września 2020 roku na mocy   Uchwały  NR 158/XIV/20 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie Przekształcenia Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu w Bursę Szkolną Internat Międzyszkolny został przekształcony w Bursę Szkolną.