galeria "migawka"

galeria "migawka"

Multimedialna galeria „migawka” jest prowadzona zdalnie na stronie Bursy Szkolnej w  Starym Sączu.

 Jej zadaniem jest upowszechnianie sztuki współczesnej oraz promowanie twórczości artystycznej młodzieży.

Działalność wystawiennicza i edukacyjna obejmują :

Ekspozycje stałą

  • Sztuki plastyczne
  • Fotografia
  1. Wystawy zmienne
  2. Wystawy dokumentalne i biograficzne

 

Przedmiotem działalności jest:

  • organizacja wystaw indywidualnych i zbiorowych,
  • organizacja wystaw dokumentalnych i biograficznych.

Cele:

  • prezentacja prac młodzieży oraz osiągnięć w zakresie sztuk pięknych. malarstwo, rysunek, fotografia, w tym sztuki multimedialne,
  • stworzenie warunków do dyskusji i integracji różnych dziedzin twórczości artystycznej oraz odbiorców w różnym wieku,
  • dawanie uczestników satysfakcji z przekraczania ich dotychczasowych dokonań.

 

Koordynator : Beata Nobilec