Łączymy pokolenia

Łączymy pokolenia

Czy jest coś bardziej przyjemnego niż starość otoczona młodością, która chce się czegoś nauczyć? 

                              Cyceron

 

Projekt współpracy młodzieży  ze środowiskiem Seniorów „Łączymy Pokolenia” na rok szkolny 2022/2023

 OPIEKUN; MGR BEATA NOBILEC, MGR EWA KUJAWA-SZURA

 

Adresaci projektu:

- młodzież mieszkająca w Bursie Szkolnej w Starym Sączu w roku szkolnym 2022/23

- środowisko seniorów w Starym Sączu

Czas trwania projektu: rok szkolny 2022/2023

Cele projektu:

- uwrażliwienie młodzieży na problemy osób starszych i samotnych,

- zaangażowanie wychowanków w działalność na rzecz środowiska seniorów,

- pomoc osobom starszym w zrozumieniu świata współczesnych młodych ludzi,

- integracja młodzieży mieszkającej w Bursie z seniorami w Starym Sączu.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.