klub filmowy

Klub Filmowy

OPIEKUN; MGR MARTA CEBULA, MGR BEATA NOBILEC

  

Zrzeszenie miłośników sztuki filmowej, mające na celu pogłębianie wiedzy członków klubu na temat tej sztuki oraz jej popularyzację.

Głównym sposobem realizacji tych celów są wyjścia na  projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych lub poznawczych.