Wolontariat

OPIEKUN MGR BEATA NOBILEC

Wolontariat działający w Internacie to grupa kilkunastu osób działająca społecznie od października  2012 roku.

CELE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁAŃ WOLONTARIATU
 • Propagowanie idei wolontariatu.
 • Wzbudzenie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Zawieranie wartościowych przyjaźni.
 • Rozbudzanie tolerancji wobec odmienności, chorób, osób w różnej sytuacji życiowej.
 • Doskonalenie współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami a instytucjami i środowiskiem lokalnym.
 • Prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.
 • Rozwijanie pasji, realizacja zainteresowań związanych z pomocą innym, odkrywanie nowych talentów i możliwości.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
 • Zdobywanie doświadczenia w aspektach nowych relacji, komunikacji interpersonalnej, współpracy z organizacjami.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

Na ratowanie życia i zdrowia zwierzaków

Na ratowanie życia i zdrowia zwierzaków

WOLONTARIAT
opiekun Beata Nobilec, Ewa Kujawa-Szura
Zapraszamy wszystkich wychowanków i rodziców do wsparcia ( wystarczy 1 zł) skarbonki konkursowej 🙏🙏🙏 konkurs polega na największej ilości wpłat (ich wysokość nie ma znaczenia).
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Nowym Sączu to organizacja pomagająca bezdomnym zwierzętom z Nowego Sącza i okolic.😻 Pani Ewa jest w nim wolontariuszką 😻 i opiekuje się uratowanymi przez TOZ kotami - Lusią, Atosem, Nelą i Pusią - chętnie odpowie na wszelkie pytania.