Pracownia Fotografii

 

OPIEKUN MGR BEATA NOBILEC

Ideą programu koła fotograficznego jest rozwijanie zainteresowań artystycznych wychowanków.

Zajęcia KF wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wychowanków oraz podążają za rozwojem techniki, który obecnie jest bardzo ważny. Dokumentowanie przemijającego czasu, prowadzenie „historii” rodziny, utrwalanie przemijających zjawisk przyrodniczych, to główne zadania fotografii. Mimo szalonego postępu technologicznego – od pierwszego utrwalonego zdjęcia na płycie szklanej w 1827 do aparatów cyfrowych, to idea wykonywania zdjęć pozostała ta sama – utrwalanie najważniejszych wydarzeń z życia ludzi. Dokumentowanie historii, przyrody czy własnego życia stało się dla wielu ludzi ważnym hobby i wielką przyjemnością. Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Kółko jest okazją do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań. Na kółku młodzi ludzie zapoznają się z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerową obróbką zdjęć. Zajęcia w ramach kółka będą miały wpływ na poszerzanie wiadomości z innych przedmiotów takich jak: informatyka, plastyka czy historia.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

 


 

Wakacyjny konkurs FOTO

Wakacyjny konkurs FOTO

PRACOWNIA FOTOGRAFII
Zapraszam do konkursu wychowanków, absolwentów, rodziców i wychowawców 💚
W kontekście tego konkursu, "uważność" odnosi się do stanu świadomości, w którym jesteśmy obecni i skupieni na teraźniejszości, bez oceniania czy oceniania. Uważność oznacza świadome zauważanie swoich myśli, emocji, ciała i otoczenia, bez utożsamiania się z nimi. W przypadku tego konkursu, uczestnicy są zachęcani do przejawiania uważności poprzez wyrażanie jej w formie fotografii - czyli wychwytywaniu piękna chwili obecnej, badaniu detali, dostrzeganiu znaczenia w drobnych rzeczach oraz patrzeniu na świat ze świadomością i akceptacją. Uważność może być interpretowana różnorodnie i jest zachęcająca do refleksji, spokoju i głębszego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości.
Opiekun Beata Nobilec