Pracownia Fotografii

 

OPIEKUN MGR BEATA NOBILEC

Ideą programu koła fotograficznego jest rozwijanie zainteresowań artystycznych wychowanków.

Zajęcia KF wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wychowanków oraz podążają za rozwojem techniki, który obecnie jest bardzo ważny. Dokumentowanie przemijającego czasu, prowadzenie „historii” rodziny, utrwalanie przemijających zjawisk przyrodniczych, to główne zadania fotografii. Mimo szalonego postępu technologicznego – od pierwszego utrwalonego zdjęcia na płycie szklanej w 1827 do aparatów cyfrowych, to idea wykonywania zdjęć pozostała ta sama – utrwalanie najważniejszych wydarzeń z życia ludzi. Dokumentowanie historii, przyrody czy własnego życia stało się dla wielu ludzi ważnym hobby i wielką przyjemnością. Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Kółko jest okazją do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań. Na kółku młodzi ludzie zapoznają się z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerową obróbką zdjęć. Zajęcia w ramach kółka będą miały wpływ na poszerzanie wiadomości z innych przedmiotów takich jak: informatyka, plastyka czy historia.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

 


 

Cwiczenie uwazności w naszych zdjęciach

Cwiczenie uwazności w naszych zdjęciach

PRACOWNIA FOTOGRAFII
fot Daniel Bachleda
 
 
Zdjęcia moich wychowanków niosą za sobą przesłania.
I to będziemy rozwijać w przyszłym roku szkolnym.
Ptak, wpatrzony w dal, symbolizuje cierpliwość i refleksję, zachęcając nas do zatrzymania się na chwilę i dostrzeżenia piękna w prostocie otaczającego nas świata.
Gałąź, na której spoczywa, wydaje się podtrzymywać go w delikatny sposób, podobnie jak ważne wsparcie w życiu człowieka.
To zdjęcie przypomina nam o istocie obecności, skupienia i uważności, które pozwalają nam dostrzec piękno
w najprostszych rzeczach.