O nas

O nas

Opiekun: mgr Halina Popiela mgr Beata Nobilec, mgr Marta Cebula, mgr Danuta Cebula, mgr Kinga Sołtys

 

Wolontariat działający w Internacie to grupa kilkunastu osób działająca społecznie od października  2012 roku.

Od 2020 roku przy Bursie Szkolnej na mocy Uchwały  NR 158/XIV/20 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie Przekształcenia Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu w Bursę Szkolną.

CELE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁAŃ WOLONTARIATU
 • Propagowanie idei wolontariatu.
 • Wzbudzenie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Zawieranie wartościowych przyjaźni.
 • Rozbudzanie tolerancji wobec odmienności, chorób, osób w różnej sytuacji życiowej.
 • Doskonalenie współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami a instytucjami i środowiskiem lokalnym.
 • Prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.
 • Rozwijanie pasji, realizacja zainteresowań związanych z pomocą innym, odkrywanie nowych talentów i możliwości.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
 • Zdobywanie doświadczenia w aspektach nowych relacji, komunikacji interpersonalnej, współpracy z organizacjami.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.