Z kulturą na TY

Z kulturą na TY

OPIEKUN; MGR HALINA POPIELA,  MGR BEATA NOBILEC, MGR KINGA SOŁTYS

Głównym celem projektu „Z KULTURĄ NA TY” było zainteresowanie młodych ludzi , zamieszkałych w Bursie Szkolnej  z różnymi formami kultury i sztuki poprzez uczestnictwo

w koncertach, przedstawieniach, pokazach oraz warsztatach artystycznych. 

 

 Plan pracy  na rok szkolny 2022/23

Cele ogólne

1. Rozbudzanie zainteresowań wychowanków  kulturą.

2. Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką, bywania w teatrze, na wystawach itp.

4. Udział w życiu kulturalnym miasta.

Cele szczegółowe

 integracja młodzieży,

 rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,

 dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych,

 

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.